top of page

The senses as a doorway to life

TANTRA AWAKENING

Deze tantrische verdiepingsdag is een moment om je waarnemingsvermogen te verfijnen en tot expansie te brengen. Hiervoor gebruiken we onze zintuigen. De 5 voornaamste zintuigen hebben een enorme kracht om je elk moment opnieuw in het hier en nu te brengen. In volle aanwezigheid en overgave.

Voelen, zien, horen, ruiken en smaken zijn als poorten naar meer aanwezigheid en belichaming. Via tantrische meditaties en rituelen ontdek je de verschillende sensaties die je prikkelen om het leven ten volle te ervaren. Je levensenergie en je seksuele energie worden geactiveerd, zowel in contact met jezelf als in contact met anderen. Op die manier kan je ervaren hoe je je seksuele energie kan benutten om jezelf naar een hogere staat van bewustzijn te brengen.

Elk zintuig activeert een andere laag van je bewustzijn. Hoe zuiverder en ongefilterd je waarnemingen zijn, hoe ontvankelijker je wordt om je leven te creëren in overeenstemming met je eigen waarheid. Tantric Awakening nodigt je dus uit om je leven in zijn totaliteit te beleven. Om jouw volledige belevingsspectrum te claimen als een verrijking van je realiteit. Het is een opportuniteit om je kijk op de realiteit te verruimen, door je wegen te tonen om oog in oog te staan met het leven zelf. Zonder maskers, versluieringen of omwegen. Zonder vast te houden aan concepten, structuren of overtuigingen. Door activatie van je seksuele levensenergie, opent in jezelf een dieper spectrum aan sensaties en frequenties die je kan toepassen in alle deelaspecten van je leven.

De relatie met jezelf, de andere en het bestaan wordt verdiept. Filters worden weggenomen, zodat je terug kan keren naar een diepere staat van overgave, acceptatie en zijn.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer:        Zondag  23 juni 2019 - 10u00 tot 17u30
Waar:               Deurneleitje 6, 2640 Mortsel-Antwerpen
Begeleiding:  Marlies Yemaya

 

Prijs:                      85 euro 
Meebrengen:    Losse kledij en flesje water

INSCHRIJVEN

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page